sims.aau.dk

Forstudier i gang i Nærheden, Folehaven og Nordhavn

En grundtanke i SIMS er, at fremtidens bæredygtige deleløsninger skal bygge på viden om, hvordan hverdagens mobilitet udfolder sig i praksis. Derfor har vi gennemført en række interviews i projektets tre byområder.

Lagt online: 15.12.2020

I løbet af efteråret 2020 har forskerne fra Roskilde og Aalborg Universitet gennemført en række dybdegående, kvalitative interviews med beboere i de tre områder, som indgår i SIMS: Nordhavn, Folehaven og Nærheden. Formålet med interviewene har været at få en detaljeret indsigt i beboernes nuværende vaner i forhold til hverdagens transport. Herunder også, hvilke udfordringer og muligheder beboerne ser for at bruge nye løsninger baseret på deling – fx samkørsel, delebiler og delecykler.

Forskerne er nu i gang med at analysere interviewene. Det er endnu for tidligt at komme med nagelfaste konklusioner, men en række mønstre tegner sig allerede i materialet. For eksempel kan vi se, at der er store forskelle mellem de tre områder mht. de muligheder for transport, der er tilgængelig lokalt – og dermed også forskelle i beboernes valg af transportformer og daglige bevægelser.

Eksempelvis har et område som Nordhavn et stort udvalg af muligheder i form af både kollektive transportformer og deleløsninger, hvilket betyder at beboerne i dette område generelt benytter et større udvalg af mobilitetsformer i hverdagen. De benytter ikke primært én transportform – f.eks. bil eller tog – men typisk en bred vifte af løsninger afstemt efter hvor de konkret skal hen og i hvilken anledning. Til forskel herfra er et område som Folehaven – og til dels også Nærheden – karakteriseret ved at der er færre mobilitetsløsninger tilgængelige i området. Det sætter sig spor i at de interviewede her i højere grad benytter den samme transportløsning og i mindre grad ”shopper” mellem forskellige løsninger.

Et andet interessant mønster er at finde blandt interviewede i Nordhavn, som har valgt at flytte tilbage til byen efter at deres børn er flyttet hjemmefra. Mange af disse har tidligere haft en eller to biler, men overvejer nu at skaffe sig af med deres biler – og flere har allerede gjort det. Skiftet i livsfasen fra at være børnefamilie til at være ”børnefri”, samt skiftet fra forstaden til Nordhavn med de mange transporttilbud, ser ud til at være en anledning til at genoverveje måden, man kommer rundt på. Og dermed også en mulighed for at ændre vaner i en mere bæredygtig retning. Det peger på, at det kunne være relevant at lave en målrettet indsats mod denne gruppe af tilflyttere mht. at fremme bæredygtige mobilitet i hverdagen.

Forskernes analyser vil fortsætte ind i 2021 og resultaterne vil indgå i arbejdet med at udvikle de løsninger, der skal afprøves i de tre områder i løbet af 2021. Foruden de kvalitative interviews med beboere gennemføres også fokusgrupper i januar med bl.a. virksomheder i Nordhavn.