sims.aau.dk

Med naboskaber følger uformelle deleordninger

Tætte naboskaber kendetegner flere af dem, vi har interviewet i Nærheden. Det har indflydelse på hverdagens transport, fordi naboskabet for nogle fører til samkørsel og(ud)lån af bil på tværs af husstande.

Lagt online: 23.04.2021

Nærheden udgør et af de tre områder vi arbejder med i SIMS-projektet. Som del af studierne forud for det kommende mobilitetsforsøg i Nærheden, har vi interviewet en række beboere om deres hverdagsliv og transport. Nærheden er et boligområde, som i høj grad lægger op til social aktivitet og nabofællesskaber, hvilket flere af de interviewede fremhæver som særligt attraktivt og afgørende for valget af at bosætte sig i bydelen. Til trods for at bydelen stadig er under etablering, fortæller flere om en god nabokultur i Nærheden, som for enkelte allerede har ført til nære naboskaber – og venskaber.

En interessant indsigt fra interviewene er her, at fællesskaber har væsentlig betydning for, at der skabes en praksis omkring alternative transportløsninger som samkørsel og delebiler. Det viser sig blandt andet ved, at desto bedre de interviewede kender deres naboer, desto mere villige er de til at køre sammen, tilbyde hinanden et lift eller låne bilen ud. En beboer uden bil fortæller: Når jeg skal hen og købe noget maling for eksempel – jeg skal have malet derinde. Det er jo svært, når man skal med bus og cykel med malerbøtter og så videre. Men så min søde nabo, hun siger: "Jeg skal i Bauhaus i dag, skal du med?" Så kan jeg få lagt mine indkøb der på den måde. Der opstår således uformelle deleløsninger mellem tætte naboer og beboere, hvor de kører sammen eller låner bil af hinanden. For nogle inkluderer lån af bil et mindre beløb pr. kilometer, mens andre oplever en uskreven regel om, at der fyldes benzin på, inden bilen afleveres tilbage. Hermed ser de nære fællesskaber ud til at rumme et stort potentiale for at tilbyde og udbrede attraktive, uformelle alternativer til den dominerende bilkultur.

Dog indgår hverken samkørsel eller delebiler systematisk i forbindelse med de interviewedes hverdagstransport. Flere, heraf også dem som (endnu) ikke er aktive i Nærhedens fællesskaber, udtrykker imidlertid, at de ønsker noget mere fælles, hvad angår transport. Ladcykler og elcykler fremhæves som forslag på bolignære deleløsninger, de ville benytte sig af.