sims.aau.dk

Nordhavn bliver testområde for grøn deletransport

Nu starter vi forsøget med bæredygtig mobilitet i Nordhavn, hvor alle beboere og virksomheder får tilbudt deleløsninger i form af delecykel, delebil og samkørsel. Formålet er at undersøge, hvordan hverdagens mobilitet ser ud og skabe ny viden om fremtidens bæredygtige transport.

Lagt online: 02.09.2021

Nordhavn er kendetegnet ved at være en ny og tætbygget bydel, hvor der allerede er metro og dermed gode offentlige transportforbindelser til resten af København. Nordhavn er derfor et ideelt forsøgsområde, fordi forudsætningerne på mange måder er ideelle for, at beboerne kan leve et hverdagsliv uden at være afhængige af privatbilen.

Ved forsøget i Nordhavn er det konkret deleløsninger som eksempelvis delecykel (Bycyklen), delebil (LetsGo’) og samkørsel (Ta’Med), der bliver afprøvet, og som kan fungere som et fleksibelt supplement til den offentlige transport og gang og cykling.

Det er klart, at skiftet til en bæredygtig mobilitet ikke er en simpel sag, og derfor forventer vi også at forsøget vil give os indblik i, hvilke udfordringer der stadig er og som skal løses i den videre udvikling af de løsninger, der er med i forsøget, udtaler seniorforsker ved BUILD, Toke H. B. Christensen.

Forskerne vil ifølge planen udføre kvalitative studier af familiers og virksomheders daglige transportvaner og behov for transport, og hvordan de hænger sammen med byens indretning og udvalget af transportløsninger. I forsøget vil familier og virksomheder blive tilbudt at benytte en mobilitetspakke udviklet i projektet. På den måde kombinerer projektet forskning med praktisk udvikling.

Tidligere forskningsinterviews i projektet med lokale beboere har vist, at der er en gruppe, som overvejer at skille sig af med deres privatbil, bl.a. fordi de synes, det er dyrt at parkere i Nordhavn. Kombinationen af god offentlig transport og en udbredt motivation for at undvære privatbilen er ideel for at afprøve, om et tilbud på en pakke af deleløsninger som supplement til den offentlige transport kan være en attraktiv løsning for beboerne i Nordhavn.

Der vil i de kommende årtier blive bygget nye områder i København, som sandsynligvis vil have mange ligheder med Nordhavn. Her vil erfaringerne fra SIMS-forsøget i Nordhavn kunne overføres til de nye bykvarterer og på den måde bidrage til at sikre en bæredygtig mobilitet i byen.

Læs mere om tilbuddene på byoghavn.dk/nordhavn/sims