sims.aau.dk

Ph.d.-opslag - bliv en del af SIMS!

Hvis du går med en forsker i maven, interesserer dig for bæredygtig mobilitet - og i øvrigt har de rette faglige kvalifikationer - så har du nu chancen for at søge en nyligt opslået ph.d.-stilling ved Aalborg Universitet. Som ph.d.-studerende bliver du en del af forskerteamet i SIMS.

Lagt online: 08.05.2019

I SIMS indgår et ph.d.-stipendiat, hvor den ph.d.-studerende skal arbejde med udviklingen og analysen af de løsninger, som afprøves i projektet. Dette sker naturligvis i tæt samarbejde med de øvrige forskere i projektet. Ph.d.-stipendiatet opslås ved Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet i København og vejleder bliver seniorforsker Toke Haunstrup Christensen. Ansøgningsfristen er d. 21. juni 2019.

Om indholdet af ph.d.-stipendiatet står der bl.a. i opslaget:

The PhD stipend will be an integrated part of the project and contribute to the development of new solutions to be trialed at the specific sites as well as to carry out empirical research on how these solutions are adopted by local residents and integrated into their everyday practices. Thus, in addition to more classical academic work, the PhD stipend should be open for also getting involved in creative design processes involving dialogue between project partners within the mobility area. The empirical approach of the PhD is based on qualitative methods and the theoretical approach is anchored within practice theory studies.

Ansøgere til opslaget forventes at have en relevant samfundsfaglig uddannelse inden for fx sociologi, geografi, byplanlægning, arkitektur, antropologi el. lign. I den forbindelse forudsættes kompetencer inden for kvalitative forskningsmetoder (fx interview, fokusgrupper, observation mv.).

Læs det fulde opslag med yderligere detaljer om indhold, kompetencekrav mv. på AAUs hjemmeside:

PhD Stipend in Designing and exploring solutions for sustainable everyday mobility in cities